Velkommen til Staby Kirke

erik ejegod

logo
Der er cirka 700 indbyggere i sognet og Staby hører til Holstebro Kommune. Derudover hører Staby og Madum Pastorat ind under Ringkøbing Provsti og Ribe Stift.

Her kan du finde oplysninger om Staby Kirkes historie, kirkens arrangementer med mere.

 

 

Sangaften

den 28. februar kl. 19:30 i Staby Sognegård

Vi vil synge nye og velkendte sange fra Højskolesangbogen,

Annette Gaardsted spiller til.

Der er kaffe midtvejs, og alle er velkommen.

Staby – Madum Menighedsråd

Foto11

          

Fastelavn i Staby

Søndag den 26. februar kl. 9:30 mødes vi i Staby Kirke, hvor der holdes en familie/degnegudstjeneste, Knud Jacobsen fortæller og et lille børnekor medvirker også. Alle opfordres til at komme udklædt.

Efter gudstjenesten går vi om i Staby Sognegård, hvor vi slår katten af tønden, og der sælges pølser, brød og drikkevarer til en meget favorabel pris.

Alle er velkomne

Aktiv Staby, Staby Menighedsråd

 

 

Sognepræst Jesper Wiborg Andersen har 2 friweekender i det nye kalenderår 2017: Den 22. - 23. april og 13.-14. maj. Sognepræst Jacob Sandal (Tlf. 9749 5108) varetager embedet i disse to perioder.

Ferie i uge 11 ( 13. -19. marts begge dage incl.) Jacob Sandal varetager embedet i denne periode.

Mødeliste for Staby - Madum Menighedsråd
Se oversigt her.

 

  

Hvis du vil høre Dagens Ord, så klik dig ind på nærværende hjemmeside. Her kan du for eksempel også synge med på dagens salme sammen med et kor.