Vedhæftet fremsendes en invitation til en temadag, der finder sted i Herning d. 30. november 2019.

Det er en temadag med fokus på dåben i en evangelisk luthersk sammenhæng - derfor også kaldet "Luthersk Fordybelsesdag".

Emnet belyses fra en række forskellige sammenhænge af kompetente undervisere fra ind- og udland.

Det foregår i Herning - i Bethania, der for den dag er lejet til formålet.

Arrangementet arrangeres af en uafhængig gruppe bestående af bla. 3 teologer (heraf 2 i embede).

Det er et arrangement af kirkehøjskole-karakter. Derfor indbydes alle interesserede - fra læg til lærd. Derfor er programmet også frit til uddeling til alle. Der ligger programmer i Staby  og Madum Kirke. Program til print her.